menu
XARXA DE SERVEIS AJUNTAMENT D'ALDAIA
enlace
enlace
ACCESIBILIDAD
enlace
enlace
SERVICIOS
SOCIALES
enlace
enlace
OCUPACIÓN
Y FORMACIÓN
enlace
enlace
VIVIENDA
enlace
enlace
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
enlace
enlace
EDUCACIÓN
enlace
enlace
CULTURA
enlace
enlace
DEPORTES
enlace
enlace
BIBLIOTECA
enlace
enlace
JUVENTUD
enlace
enlace
IGUALDAD
enlace
enlace
MEDIO AMBIENTE

XARXA DE SERVEIS

EDUCACIÓN

16_PROMOCIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN

¿Qué es?

A través del Projecte de intervenció sobre absentisme escolar i la Comissió municipal d’escolarització.

Des del 2001 existeix un Projecte d’Intervenció al Municipi d’Aldaia sobre l’Absentisme Escolar. Aquest projecte pretén disminuir l’absentisme que es dona tant en els centres de primària com de secundària del municipi, i compta amb la implicació del professorat. També i per a coordinar la realització i l’avaluació del programa, s’ha constituït la Comissió municipal d’absentisme integrada per: Inspecció educativa, Regidora d’educació, Caps d’estudi dels centres de primària i secundaria, psicopedagogs/es dels centres de secundària, representants de les AMPES, cap de la Policia Local, Gabinet Psicopedagògic i Serveis Socials.